ΕλληνικάEnglish

Serbis, D., Papathanasiou, C. and Mamasis, N., (2013).Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river”, Proc. 8th International Conference of EWRA "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", 26th-29th June 2013, Porto, Portugal.

Papathanasiou, C., Makropoulos, C., Baltas, E. and Mimikou, M., (2013). The Hydrological Observatory of Athens: a state-of-the-art network for the assessment of the hydrometeorological regime of Attica”, Proc. 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5th-7th September 2013, Athens, Greece.

Papathanasiou, C., Makropoulos, C. and Mimikou, M., (2013). An innovative approach to Floods and Fire Risk Assessment and Management: the FLIRE Project”, Proc. 8th International Conference of EWRA"Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", 26th-29th June 2013, Porto, Portugal.

Alonistioti, D., Papathanasiou, C., Kasella, A., Makropoulos, C. and Mimikou, M., (2011), “Assessing the impact of forest fires on the hydrological response of urban catchments: the case of the southern Attica region”, Proc. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes, Greece.

Papathanasiou, C. and Mimikou, M. (2009).Analysis of rainfall data from a weather radar and a raingauge network”, Democritus University of Thrace, Laboratory of Mountain Hydronomy, 1st Scientific Workshop for the Integrated Water Resources Management, 5 – 6 June 2009, Orestiada, Greece.

Papathanasiou, C., Safiolea, E., Makropoulos, C. and Mimikou, M. (2009). The FLADAR Project and its contribution to the implementation of the EU Flood Directive 2007/60”, Proc. 11th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-5 September 2009, Chania, Crete, Greece.

Makropoulos, C., Safiolea, E., Efstratiades, A., Oikonomidou, E., Kaffes, V., Papathanasiou, C. and Mimikou, M., (2009). “Multi-reservoir management with OpenMI”, Proc. 11th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-5 September 2009, Chania, Crete, Greece.

Papathanasiou C., Safiolea E., Kalogiros Y. and Mimikou M. (2007). Comparative analysis of rain gauge and radar precipitation estimates in the Attiki area”, Proc. 10th International Conference on Environmental Science and Technology, 5 - 7 September 2007, Kos, Greece.

Σερμπής, Δ., Θεοφίλης, Ι., Μπάμπης, Χ. και Χαζίρης, Α. "Εκτίμηση της ακρίβειας των χρόνων διαδρομής που προβάλλονται στις ΠΜΜ του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας". Διεθνές Συνέδριο: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ITS2011, Πάτρα, 3-4 Οκτωβρίου 2011.

Sermpis, D. and Kefallinos, D. “Implementation of an optimizing traffic responsive signal control strategy at grade separated intersections of Kifisou highway”. 1st International Conference on Access Management, Athens, 14th-17th June, 2011.

Sermpis, D. and Kefallinos, D. “Real time intervention in traffic signals using fixed-time and traffic responsive signal control strategies”. 12th World Conference on Transport Research Society, Lisbon, 11th-15th July, 2010.

Σερμπής, Δ., Χωριανόπουλος, Π. και Θεοφίλης, Ι. "Επιρροή της πληροφόρησης μέσω Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων στην συμπεριφορά των οδηγών σε περιπτώσεις ατυχημάτων". 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα, 5-6 Νοεμβρίου 2009.

Kontaratos, M., Sermpis, D. and Chorianopoulos, P. “Application of three-phase theory in Greek freeways”, 4th International Congress on Transportation Research in Greece, Athens, 28-31 May, 2008.

Sermpis, D., Theofilis, I, Babis, C. “The impact of a transit strike on the traffic patterns in Athens network”. 11th World Conference on Transport Research Society, Berkeley, 24th-28th June, 2007.

Sermpis, D., Babis, C., Theofilis, I. “The effects of the VMS use in Athens”. 6th European Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, Aalborg, 18th-20th June, 2007.

Spyropoulou, I. and Sermpis, D.Parameters related to modeling motorcycle movement”. Transportation Research Board 86th Annual Meeting, Washington, 21th-25th January, 2007.

Sermpis, D., Babis, C., Theofilis, I. “The effects of the VMS use in Athens”. 13th World Congress and Exhibition on Intelligent Transport Systems and Services, London, UK, 2006.

Sermpis, D., Babis, C., Theofilis, I. “Travel time information via VMS in Athens”. 1st International Symposium on Freeway and Tollway Operations, Athens, 4-7 June 2006.

Σερμπής, Δ., Μπάμπης, Χ., Θεοφίλης, Ι. "Η χρησιμοποίηση των Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας". 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα: Η συμβολή της έρευνας στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων και εφαρμόσιμων μέτρων, Θεσσαλονίκη, 2006.

Sermpis, D., Spyropoulou, I. and Golias, J. "Investigation of the Two-Wheel Vehicle Movement at Urban Signal-Controlled Junctions". Transportation Research Board 84th Annual Meeting (poster session), Washington, 9th-13th January, 2005.

Σερμπής Δ. "Επενεργούμενη σηματοδότηση σε αστικούς κόμβους: Επιλογή με βάση τον κυκλοφοριακό φόρτο". 1ο Συνέδριο Φωτεινής Σηματοδότησης – Σύγχρονες εξελίξεις, Συστήματα τηλεματικής, Πάτρα, 17-18 Μαίου, 2004.

Sermpis D. "Use of microscopic models in estimating delay at signal-controlled road junctions". University Transport Studies Group 32nd Conference, Liverpool, 5th-7th January, 2000.