ΕλληνικάEnglish

Papathanasiou C., Safiolea E., Efstratiadis A., Kozanis S. and Liagouris Y. (2009) “Integrated modelling of a River-Reservoir system using OpenMI”, Pinios OpenMI-LIFE Workshop, 29 May 2009, Volos, Greece.

Σερμπής, Δ., Θεοφίλης, Ι. "Χρήση κυκλοφοριακών δεδομένων σε εφαρμογές πλοήγησης". Ημερίδα του ευρωπαικού προγράμματος TeleFot και του προγράμματος ΕΡΜΗΣ για τις νομαδικές συσκευές στις οδικές μεταφορές, Αθήνα, 12 Μαίου 2011.

Sermpis D.Solutions for efficiency, the International Experience in Metropolitan Traffic Management – City of Athens”, Current Situations and Perspectives for Sustainable Mobility, Turin, 11th April 2007.

Σερμπής, Δ., Θεοφίλης, Ι. “Η συμβολή του ΥΠΕΧΩΔΕ στα Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών και την Οδική Ασφάλεια”. 4ο Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος eSafety, Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2006.