ΕλληνικάEnglish

Papathanasiou, C., Alonistioti, D., Kasella, A., Makropoulos, C. and Mimikou, M., (2012).  The impact of forest fires on the vulnerability of peri-urban catchments to flood events (The case of the Eastern Attica region)”. Special Issue of the Global NEST Journal on Hydrology and Water Resources, September 2012, Vol. 14, No 3, pp. 294-302.        

Massari, C., Brocca, L., Barbetta, S., Papathanasiou, C., Mimikou, M., and Moramarco, T., (2013), Using globally available soil moisture indicators for flood modelling in Mediterranean catchments”, ournal of Hydrology and Earth System Sciences (HESS) Discuss., 10, 10997-11033, doi:10.5194/hessd-10-10997-2013.

Sermpis, D.V., Papadakos P. and Fousekis K. (2012). Tram-priority at signal-controlled junctions”. Proceedings of the ICE, Transport, Volume 165, (2).

Spyropoulou, I. and Sermpis, D. (2009). “Performance of junctions with a high motorcycle proportion”, Proceedings of the ICE, Transport, Volume 162, (2).

Sermpis, D.V. (2007). “The influence of geometry on operational performance of signal-controlled junctions”. Journal of the Transportation Research Forum, Volume 46, (1), Spring 2007.

Σπυροπούλου Ι., Σερμπής Δ. και Γκόλιας Ι.  Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αστικούς κόμβους με υψηλά ποσοστά δικύκλων”. Τεχνικά Χρονικά Ι, 26, 1-2.

Γκόλιας Ι. , Σερμπής Δ. και Σπυροπούλου Ι. (1999). "Διερεύνηση της κίνησης των δικύκλων σε αστικούς κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση". Τεχνικά Χρονικά Ι, 19, 1-2.